Ouderraad

De OR bestaat uit een afvaardiging van ouders die een of meerdere kinderen hebben op de St. Jorisschool.

voorzitter Heidi Navis
secretaris Susanne Hanselman
penningmeester Ilona Klein Gunnewiek 
Karin Gebbink
lid Sabine IJzereef
lid Meike Waalder
lid Christel Spekschoor
lid Kim Hegeman 
lid Femke Wessels 
lid Ine Wolterinck
lid Janneke Kuiper
lid Ivanka Karnebeek
lid Marleen Boschker

Wat mag u van de OR verwachten?

Binnen de OR streven we ernaar om van elke groep een ouder vertegenwoordigd te hebben. Ook willen we zoveel mogelijk contacten leggen tussen ouders en leerkrachten. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden alle zaken besproken aangaande activiteiten rondom school. Eén keer per jaar organiseren we een algemene jaarvergadering voor alle ouders, met daaraan gekoppeld een thema-avond. Tijdens deze vergadering willen wij u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen en inzage geven in de financiële gang van zaken.

Activiteiten

Samen met de leerkrachten organiseren we als OR ieder jaar veel activiteiten waaronder de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, sport- en spelletjesdagen, de vastenactie, themadagen/Jorisdag/schoolreisje, schoolverlatersdagen, avondvierdaagse, etc. Per activiteit wordt een activiteitencommissie samengesteld en worden de taken verdeeld en zaken verder uitgewerkt. Indien nodigen vragen wij u om als hulpouder mee te helpen bij een activiteit.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of leuke ideeën? Spreek dan één van de OR-leden aan!
Het jaarverslag van de OR 2021-2022 kan hier bekeken worden

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT