MR

De MR van de St. Jorisschool bestaat uit een afvaardiging van het personeel en een afvaardiging namens de ouders.

Personeel Ouders
Anita Abbing Erwin Visser
Els te Kamp Eline Meulenbeek
Floor Hummelink Niels den Older

 

Wat doet de MR op de St. Jorissschool?

Een MR heeft een belangrijke taak binnen de school, namelijk meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolaangelegenheden, zoals bijvoorbeeld nieuw beleid, personeel, financiën en buitenschoolse opvang. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft de MR taken, plichten, rechten en bevoegdheden, om medezeggenschap zeker te stellen.

Er wordt zes keer per jaar vergaderd volgens een vastgestelde jaarplanning waarin alle belangrijke onderwerpen behandeld worden. Naast deze vaste agendapunten, wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan de actualiteit. Op afroep is de directeur van de St. Jorisschool beschikbaar om zaken in de vergadering toe te lichten. Medezeggenschap moet feitelijk worden geregeld op de manier die bij de eigen school past en daarmee ligt de inhoud van de medezeggenschap in handen van alle betrokkenen op school. De MR op de St. Jorisschool stelt zich ten doel, om via een actieve en goede zeggenschap bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en daarin de belangen van zowel de ouders als de kinderen, als het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. De MR volgt enerzijds kritisch de ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en zoekt anderzijds ook naar samenwerking met de schoolleiding.

De MR wil heel graag met u communiceren! Voor vragen, opmerkingen en/of adviezen kunt u altijd bij ons terecht. De MR zal zorgen voor een zorgvuldige behandeling en terugkoppeling. Hoe kunt u de MR bereiken? U kunt zich altijd wenden tot één van de MR-leden. Daarnaast is het goed om te weten dat de MR de beschikking heeft over een centraal e-mailadres. Het e-mailadres luidt: mr.joris@paraatscholen.nl

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT